Klub mecena

Dobrovoljna, neprofitna i ekskluzivna građanska udruga sa sjedištem u Varaždinu, čiji članovi – svojim osobnim društvenim ugledom ali i primjerenim članskim materijalnim ulozima – neposredno podržavaju ne samo što višu programsku kvalitetu i umjetnički dignitet, nego i hrvatski identitet ovog jedinstvenog festivala barokne glazbe.

U tom je smislu osnovna zadaća članova Kluba mecena VBV-a, od osnutka do danas, da festivalu osiguravaju sredstva za kompletno financiranje barem jednoga festivalskoga koncerta. A ta se sredstva svake godine osiguravaju članskim ulozima, organiziranjem dobrotvornog uskrsnoga koncerta i osobnim angažmanom svakoga člana (u pronalaženju novih festivalskih sponzora). Na taj se način, udruživanjem (u početku) tridesetak malih mecena, u konačnici postiže primarni cilj svakog mecenatstva – “novcem ili materijalnim dobrima pomagati napretku umjetnosti” (u ovome slučaju glazbene umjetnosti).

(mr. Ernest Fišer)

Popis članova Kluba mecena 2016:

Zagorka Mintas (predsjednica)

Zvjezdana Rauš-Klier ( rizničarka)

Milan Lacković (potpredsjednik)

Zvonimir Kušter (potpredsjednik)

Ernest Fišer (tajnik)

Danijel Benko

Tamara Bosak

Tatjana Cikač

Biserka Čmrlec – Kišić

Ljiljana Čulek

Nikica Daraboš

Dragutin Drk

Melanija Dujić

Helga Dujmović

Zvonko Kišić

Boris Kos

Ivan Kristofić

Daria Kovačić – Vuger

Vedran Kruljac

Damir Mamuzić

Dragutin Mihelčić

Velimir Ostoić

Željko Prstec

Milan Rajković

Peter Tyran

Ljiljana Uskoković

Mirna Weber

Paul Zinniel

Počasni članovi: Dubravko Hoić, Zvonimir Ribarić, Franjo Ruža